Trafiksikkerhed

Regeringen har fastlagt visioner, mål og strategier for den overordnede kommunale trafikpolitik.

Med Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for perioden 2021- 2030 ønsker Færdselssikkerhedskommissionen at bygge videre på den tidligere handlingsplans målsætning om maksimalt 120 dræbte og maksimalt 1.000 alvorligt og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken.

For at målet for 2030 skal være så enkelt og let at kommunikere som muligt, har Færdselssikkerhedskommissionen valgt følgende målsætning med udgangspunkt i de politiregistrerede trafikulykker:

  • I 2030 skal antallet af dræbte i trafikken være 90 eller derunder.
  • I 2030 skal antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken være 900 eller derunder.

Yderligere har Færdselssikkerhedskommissionen valgt at opstille en supplerende målsætning med udgangspunkt i oplysninger fra Landspatientregistret:

  • I 2030 må højst 10.000 mennesker komme lettere til skade i trafikken.

For at nå målet er det nødvendigt, at alle er aktivt med. Det gælder stat og kommuner samt offentlige og private virksomheder. Og vigtigst af alt den enkelte trafikant.

Du kan læse Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for perioden 2021- 2030 herunder.