Grave- og anlægsarbejde

Før et gravearbejde i offentlig vej eller privat fællesvej skal du altid søge om tilladelse.

Gravetilladelse søges af ledningsejer eller en repræsentant for ledningsejeren, det kan f.eks. være entreprenøren der står for arbejdet.

Søg i god tid, især hvis det er på en privat fællesvej, da kommunen i så fald evt. skal partshøre vejejerne før tilladelse kan gives.
Hvis arbejdet er meget akut (fx brud på en vandledning eller anden vigtig forbindelse), kan det være nødvendigt at gå i gang uden tilladelse – arbejdet skal så i stedet anmeldes hurtigst muligt.

Du skal ansøge og/eller anmelde ved hjælp af vores løsning på virk.dk. Du finder link til graveansøgningsblanketten her på siden.