Private fællesveje

Private fællesveje er private veje, der bruges af flere grundejere, for at komme frem til deres ejendom.

Man skelner mellem private veje og private fællesveje. En privat vej er en intern vej på en større ejendom, en indkørsel eller lign. Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.

Bor du ved en privat fællesvej, skal du som udgangspunkt være med til at holde vejen i en god og forsvarlig stand. Det gælder uanset hvem der ejer vejarealet, og om vejen ligger i en by eller på landet.

Kommunen er myndighed på private fællesveje i Faxe Kommune, men der gælder forskellige regler afhængigt af om vejen ligger i by- eller landområde. Mange sommerhusveje er også private fællesveje og administreres efter by reglerne.