""

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald, der opstår i forbindelse med nedrivning eller renovering, skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før du går i gang.

Du skal indsende en anmeldelse om bygge- og anlægsaffald, hvis:

  • Din renovering eller nedrivning vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald.
  • Du fjerner asbestholdige materialer  
  • Du har farligt affald, fx bly i maling, PCB og asbest. 

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.