Affald

Affaldshåndtering, bygge- og anlægsaffald og farligt affald

Her på siden kan du bl.a. læse mere om, hvordan du som virksomhed skal håndtere dit affald og hvilke regler der gælder for bygge- og anlægsaffald.

Hvis du har behov for klassificering af en affaldsfraktion inden bortskaffelse, herunder som deponeringsegnet, kan du kontakte Faxe Kommune. Det samme er gældende i forbindelse med anvisning af farligt affald.

Hvis du har andre spørgsmål i forhold til håndtering af affald fra din virksomhed, er du altid velkommen til at tage kontakt.