Dyrehold i byzone og hobbydyrehold

Der er forskel på, hvilke hobbydyr du må have, alt efter om du bor i byzone eller i landzone.

Et hobbydyrehold kaldes i lovgivningen for et ikke erhvervsmæssigt dyrehold, og er defineret som et dyrehold på maksimalt:

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe indtil 18 uger

Samt et dyrehold med enten:

 • a) 2 malke- eller ammekøer med tilhørende kalve op til 6 måneder.
 • b) 4 stykker kvæg som ikke er omfattet af punkt a.
 • c) 4 heste med tilhørende føl op til 12 måneder.
 • d) 2 søer med tilhørende smågrise op til 40 kg.
 • e)15 producerede slagtesvin.
 • f) 10 moderfår med lam op til 12 måneder.
 • g)10 modergeder med kid op til 12 måneder.
 • h) Andre dyretyper end nævnt i a til g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen for disse dyretyper ikke overstiger 25 m2.
 • i) Forskellige sammensætninger i dyretyperne efter a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100%

Har du flere dyr end beskrevet ovenfor, så er dit dyrehold per definition erhvervsmæssigt, også selvom du kun har dyrene til privat brug eller som hobbydyr. Erhvervsmæssige dyrehold skal anmeldes til kommunene. Du finder et skema til anmeldelse af mindre dyrehold under bilag nedenfor.

I byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, er det ikke tilladt at holde heste, køer, grise, får, geder og andre hov- eller klovbærende dyr. Du må til gengæld gerne have op til 4 hunde med hvalpe under 18 uger, eller et fjerkræhold på op til 8 hundyr og et handyr, hvis dyreholdet ikke er til væsentlig gene for naboerne.

I landzone må du holde alle former for husdyr, men nogle gange skal dyreholdet anmeldes til eller godkendes af kommunen.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dit dyrehold, så er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø. Du finder kontakt oplysninger til venstre på siden.

Du kan læse mere om reglerne for ikke erhvervsmæssige dyrehold samt andre mindre dyrehold i afsnittene nedenfor.