Husdyr

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrhold, skal du - afhængig af dyreholdets størrelse - anmelde dyreholdet eller ansøge om miljøtilladelse/-godkendelse af husdyrbruget.

I august 2017 kom der en ny husdyrbrugslov. Det betyder, at det nu er arealet på stalde, gyllebeholdere og møddingpladser, der skal godkendes ved erhvervsmæssigt dyrehold.

 

Større husdyrbrug

De største landbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre landbrug skal søge en miljøtilladelse eller anmelde sit dyrehold.