""

Erhvervsolietanke

Ved etablering eller sløjfning af en olietank, skal det anmeldes til kommunen, så oplysningerne kan rettes i BBR.

Olietankbekendtgørelsen omfatter alle tanke med tilhørende rørsystemer, der anvendes til opbevaring af olieprodukter. Bekendtgørelsen stiller krav til indretning og drift af olietanke, kontrol og sløjfning.