Råstoffer

Råstoffer bruges overalt i hverdagen, bl.a. i ler til mursten og tagsten, kalk og sand til glas, kalk til plastic, ler, sten og grus til mineraluld, sand sten og grus til belægninger, sand til sandkassen, moler til kattegrus og meget mere.

I Faxe Kommune er der 1 aktiv råstofgrav: Faxe Kalkbrud ved Faxe.