Forslag til tillæg II til Varmeplan 2022

Høringsfrist 17. marts 2024

Teknik & Miljøudvalget har den 6. februar 2024 godkendt et forslag til tillæg til Varmeplan 2022.

Forslaget er i offentlig høring til den 17. marts 2024.

Dine bemærkninger, ideer, forslag og synspunkter vil vi gerne have tilsendt senest den 17. marts 2024. Send en mail til kommunen@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

De indkomne bemærkninger m.m. vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af det endelige tillæg og opfølgning på varmeplanlægningen frem mod en fossilfri varmeforsyning.

I relation til persondataforordningen skal du være opmærksom på, at dit høringssvar med navn og adresse samt eventuelt telefonnummer og e-mail vil blive offentliggjort i forbindelse med den efterfølgende politiske behandling af forslaget.