Varmeplan 2022

Faxe Kommunes varmeplan er udarbejdet på baggrund af statslige aftaler om grøn strøm og varme samt udfasning af gas til opvarmning. Aftalerne indebærer, at der skal udarbejdes en samlet varmeplan for kommunen. Varmeplanen skal som minimum omfatte de områder i kommunen, som har status af gasforsynede.

Varmeplan 2022 omhandler både de nuværende gasforsynede områder men også ejendomme beliggende uden for gas- og fjernvarmeområder.

Formålet med varmeplanen er at anvise vejen frem mod en varmeforsyning uden brug af fossile brændsler som naturgas og olie. 

Teknik & Miljøudvalget har den 6. december 2022 godkendt Varmeplan 2022.

Byrådet har den 18. december 2023 godkendt tillæg I til Varmeplan 2022.