Ideer ønskes før planlægning af en østlig omfartsvej og boligudbygning ved Haslev (opdateret med materiale fra borgermødet og trafiknotat)

Faxe Kommune efterlyser ideer og forslag inden planlægning af en østlig omfartsvej og boligudbygning ved Haslev. Idefasen løber frem til onsdag den 12. maj 2021.

Faxe Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en Masterplan for hele området, mellem det eksisterende byområde og en kommende østlig omfartsvej. Masterplanen skal afveje forskellige idéer og forslag til hvordan en ny omfartsvej og et eventuelt nyt byområde kan få værdi for fremtidens Haslev by.

Beslutningen er en udløber af budget 2021, hvor Faxe byråd har afsat midler til omfartsvejen øst om Haslev mellem Ny Ulsevej og Køgevej. Omfartsvejen skal placeres med en passende afstand til det eksisterende byområde.

Masterplanen skal udstikke en samlet retning for udviklingen af den østlige del af Haslev og danne grundlag for et efterfølgende tillæg til kommuneplan 2021 og en eller flere lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af Masterplanen vil borgernes idéer og input til planen kunne indgå.

Der arbejdes fra nu og frem til september i år på Masterplanen, herunder linjeføringen af omfartsvejen. I denne indledende idéfase er alle interesserede borgere velkomne til at give deres besyv med.

Idéer og forslag
Jeres idéer og forslag til den forestående planlægning indkaldes i overensstemmelse med Planlovens § 23c. Indkaldelsen af idéer og forslag sker i perioden fra d. 14. april til den 12. maj 2021.

Du kan se "Debatfolder - idefase før planlægning af en østlig omfartsvej og boligudbygning ved Haslev" her på siden.

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 12. maj 2021.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Du kan sende dine ideer og forslag til Center for Plan & Miljø på mail til plan2@faxekommune.dk eller pr. brev til Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Borgermøde
Tirsdag den 4.maj 2021 afholdt Faxe Kommune et virtuelt borgermøde om masterplanen for alle interesserede. Mere end 100 personer var tilmeldt mødet, herunder borgere, politikere og medarbejdere fra Faxe Kommune. 

Nederst på denne side finder du den powerpoint præsentation der blev vist på mødet.

På følgende link kan du se videoer fra borgermødet, 
link til videoer fra borgermødet den 4. maj 2021
Her kan du blandt andet se:

  • Velkomst v/ Ole Vive, borgmesterens velkomst,
  • Gennemgang af projektet v/ Carste Riis, kommunaldirektør
  • Svar på spørgsmål stillet under mødet (bliver lagt på siden inden weekenden)

Det videre arbejde
I september 2021 skal byrådet tage stilling til Masterplanen. I forlængelse heraf skal den videre planproces for boligudbygning og en østlig omfartsvej besluttes.

De input der modtages i forbindelse med idefasen vil blive inddraget i arbejdet med Masterplanen. Herudover vil de blive samlet i en hvidbog til byrådet og vedlagt som bilag.

Spørgsmål til den forestående planlægning kan rettes til planafdelingen i Faxe Kommune på tlf.: 5620 3019.

Baggrundsnotat om tilslutnings- og krydsningsmuligheder
ViaTrafik har i januar 2021 udarbejdet et trafiknotat om tilslutnings- og krydsningsmuligheder for en omfartsvej mellem Køgevej og Ny Ulsevej. 

Notat er et baggrundsnotat, som endnu ikke er politisk behandlet.

Det skal derfor understreges, at der ikke er truffet politisk beslutning om vejens linjeføring eller vejens krydsning af eller tilslutning til eksisterende veje.

Notat vil indgå i det videre arbejde med Masterplanen for en østligomfartsvej og boligudbygning ved Haslev.