Udkast til miljøtilsynsplan 2021-2024

Faxe Kommune fører tilsyn med en lang række virksomheder og husdyrbrug i kommunen. Vi har udarbejdet et udkast til miljøtilsynsplan 2021-2024 i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen § 3, stk. 1 og 2.

Miljøtilsynsplanen danner sammen med den nationale lovgivning rammen for, hvordan tilsyn bliver udført. Planen indeholder et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, samarbejdsrelationer med andre myndigheder samt en liste over IED-virksomheder og – landbrug i kommunen.

Planen er gældende for en 4-årig periode.

Udkastet er i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til den 7. juni 2021, hvor enhver har ret til at komme med bemærkninger til udkastet.

Eventuelle bemærkninger skal senest den 7. juni 2021 sendes til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk.