""

Miljøtilsyn

Faxe Kommune er tilsynsmyndighed for alle virksomheder og landbrug i kommunen, dog med undtagelse af nogle enkelte større virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Miljøtilsyn omfatter alt fra udledninger og emissioner til luft og vand, oplag og håndtering af både affald, olie, kemikalier og husdyrgødning, til virksomhedernes egenkontrol.

På DMA-Portalen (Digital Miljøadministration) kan du få et overblik over hvilke virksomheder og husdyrbrug kommunen fører regelmæssigt tilsyn med. Her kan du også se nyere spildevandstilladelser, miljøgodkendelser, tilsynsrapporter, kommunens miljøtilsynsplan, tilsynskampagner og kommunens årlige miljøtilsynsindberetning.