Billedkunstrådet

Faxe Kommune har oprettet et kommunalt billedkunstråd med det formål, at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.

Billedkunstrådet har til opgave:

• At igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Faxe Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: Udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign.

• At igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.

• Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af Byrådet, faglige udvalg, kommunale institutioner mv. i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.

• Der vil blive afholdt ca. 4 møder om året.

Billedkunstrådet består af 5 medlemmer (1 kunstfaglig repræsentant og 4 repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Faxe Kommune) samt evt. en suppleant. Billedkunstrådet udpeges for 2 år ad gangen. Et medlem kan maksimalt udpeges tre perioder i træk. Nye repræsentanter indstilles skriftligt af kulturinstitutioner, kultur- og kunstforeninger, det professionelt arbejdende kunstmiljø (fx professionelle kunstnere) og udpeges af det siddende billedkunstråd.

Billedkunstrådets nuværende 5 medlemmer er:  

Anna Manly, kunstfaglig repræsentant, formand

Lotte Tauber Lassen, næstformand

Denis Virlogeux, (kunstner)

Stina Resting - (kunstner)

Sonja Bjergskov Larsen (landskabsarkitekt) – repræsentant for planområdet i Faxe Kommune
 

Billedskolen Storstrøm

Undervisning i billedkunst i Faxe Kommune for børn og unge 6-16 år

http://www.billedskolen.nu

Yderligere oplysninger om billedkunstrådet kan fås ved henvendelse til centerchef Benny Agergaard på beag@faxekommune.dk - 56 20 37 41

Du kan også læse mere om Billedkunstrådet på:   

https://www.faxebilledkunstraad.dk/ 

Rådets arbejde er støttet af Statens Kunstfond

Faxe Kommune støtter Åbne Atelierdøre.