Frivilligrådet

Faxe Frivilligråd har til formål

- at skabe og vedligeholde dialog mellem de frivillige, der udfører socialt og/eller sundhedsfremmende arbejde, og Faxe Kommune.
- at være høringspart og aktiv dialogpartner i emner, der vedrører frivilligt socialt arbejde.
- at være talerør og formidler for de, der udfører det frivillige sociale arbejde.
- at koordinere uddannelse for de frivillige.

Alle frivillige foreninger/organisationer kan blive medlem af Frivilligrådet, når de støtter Frivilligrådets formål samt opfylder kriterierne for frivilligt socialt arbejde. Dette er uddybet i vedtægterne.

Det er gratis at være medlem af Frivilligrådet.

Frivilligrådets øverste myndighed er repræsentantskabet, der en gang årligt afholder ordinært repræsentantskabsmøde.