Integrationspolitik

Seks pejlemærker skal sætte en fælles retning for den måde, vi arbejder med integration her i kommunen - og dermed også for vores daglige møde med borgerne

  1. Vi vil arbejde helhedsorienteret
  2. Vil vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne
  3. Vil vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet
  4. Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende
  5. Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på at virkeligheden virker
  6. Vi vil vejlede om repatriering