Strategi for Fælles om Forebyggelse

Med strategien Fælles om Forebyggelse ønskes en styrkelse af kommunens proaktive, opsøgende indsats for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. Udfordringer og behov skal erkendes i tide, og den nødvendige støtte skal sættes ind rettidigt som hele løsninger.

Strategien bygger på tre overordnede fokuspunkter:

1. Hurtig opsporing og tidlig indsats (systematisk og tidlig opsporing, tilbudsviften og indsatstrappen udvikles, indsatser der virker)

2. Styrket adgang til støtte og hjælp (et tydeligt, tidligt og sammenhængende rådgivningstilbud, styrket myndighedsarbejde, ressourceorienteret tilgang)

3. Effektivt og tværfagligt samarbejde (samarbejde mellem almen og specialiseret, fælles mål og fælles løsninger, fornødne ressourcer og råde-/handlerum i TVÆRS)