Opkrævningsstrategi

Faxe Kommunes målsætning er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres udeståender til kommunen. Det er kommunens institutioner og centre, som sikrer rigtigheden i kravets opståen. Disse sikrer ligeledes, at opkrævninger udsendes til rettidig betaling.

Opkrævningsenheden i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har opgaven med at sikre, at krav til kommunen betales, at der udsendes opkrævninger og rykkes for manglende betalinger. I de tilfælde hvor borgeren ikke er i stand til at betale sin gæld, kan der indgås betalingsordninger eller ydes henstand. Det er samtidig Opkrævningens opgave at forebygge restancer.