Planstrategi

Planstrategien er Faxe Kommunes overordnede strategi for den langsigtede fysiske planlægning.

Planstrategi 2023

Faxe Byråd vedtog den 31. januar 2024 kommunens nye planstrategi. Planstrategien tager udgangspunkt i Vision 2030 og byrådets 5 fokuspunkter og beskriver hvordan den fysiske planlægning kan understøtte byrådets vision. Planstrategi 2023 danner samtidig grundlag for den efterfølgende kommuneplanrevision.

Du kan læse mere om Planstrategi 2023 under "Læs også".

Forslag til Planstrategi 2023 har været i offentlig høring i perioden fra den 13. oktober 2023 til den 16. november 2023, og der har været afholdt borgermøde den 16. november 2023. Der kom 11 høringssvar i perioden. Du kan læse både forslag til Planstrategi 2023, de indkomne høringssvar og den politiske behandling i referatet fra byrådets møde den 31. januar 2024 - sag nr. 10  Forside - dagsordener og referater (faxekommune.dk)