Kommuneplan 2021 - Faxe Kommune

Kommuneplanen omsætter byrådets overordnede vision og mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling af kommunen for en 12-årig periode. I kommuneplanen kan man orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, i byerne såvel som i det åbne land.

Kommuneplanen består af strategiske overvejelser om og afvejninger af, hvilken udvikling byrådet ønsker, og hvad der skal gøres for at dette kan ske. 

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete admininstration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

En kommuneplan består oftest af flere dokumenter. Der er Kommuneplan 2021, samt en række senere vedtagne kommuneplantillæg.

 

Du kan finde den samlede kommuneplan her (åbner i nyt vindue).