Administrationsgrundlag for spildevandsrensning i det åbne land

Herunder finder du Faxe Kommunes administrationsgrundlag på spildevandsindsatsen i det åbne land, som er vedtaget i en revideret version i september 2018