Grunde til salg

Her kan du finde information om de erhvervs- og parcelhusgrunde Faxe Kommune har til salg lige nu.

Dyssevej 11, Rønnede -parcelhusgrund

Ubebygget grund på 328 m2 i Kongsted, Rønnede, til brug til have, parkering eller lignende. Der må ikke opføres ny bebyggelse på grunden. Pris: 13.776 kr.

Tidligere bebyggelse på grunden er nedrevet af kommunen i 2016.

Kommuneplanen, som gælder for området, kan ses på kommunens hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/kommune-byplanlaegning/kommuneplan-2021-faxe-kommune

Nærmere oplysninger om grunden kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 1 måned, efter sælger har modtaget tilbuddet.

Arealet udbydes i henhold til lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Tyttebærvej, Faxe Ladeplads - nyudstykkede parcelhusgrunde

Faxe Kommune udbyder 13 attraktive parcelhusgrunde til salg. Grundene er omgivet af en naturbeskyttet sø og flotte naturomgivelser. Der er tale om grunde, som er ved at blive byggemodnede. De forventes færdige omkring 1. februar 2022. Vi kan oplyse at parcelhusgrund nr. 4 er solgt.

Nærmere oplysninger om grundene og udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689. 

Hvis du ønsker at købe en grund, skal du udfylde købsaftale med angivelse af et fast beløb og sende dem til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

eller med Digital Post til Faxe Kommune.

 

Grundene udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Orupgade 34 - parcelhusgrund

 

Ubebygget grund på 1.146 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 115.000 kr. Grunden sælges delvist byggemodnet, idet der er betalt tilslutningsbidrag til Faxe Forsyning.

Nærmere oplysninger om grunden kan fås ved henvendelse til Nybolig

 

Maltvej 10, Orup - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 716 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 100.000 kr. Grunden er ikke byggemodnet.

Nærmere oplysninger om grunden kan fås ved henvendelse til Nybolig

 

Stor erhvervsgrund i Eco Valley, 4683 Rønnede

Helt speciel erhvervsgrund på ca. 74.500 m2 med suveræn beliggenhed i erhvervsparken Eco Valley i Rønnede tæt på motorvejen til en pris på 160 kr. ekskl. moms pr. m2. Særdeles velegnet til virksomheder med særligt transportbehov og behov for lager og transportfaciliteter.

Grunden kan udstykkes i mindre matrikler, hvis der er behov for en mindre grund, og så vil vejforløbet blive ændret.

Grunden sælges ikke byggemodnet, men der vil blive etableret vejforbindelse i området. Kortet viser blot en grovskitse af, hvordan vejen kan føres.

Grunden kan ifølge lokalplan anvendes til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 3-5 til fremstillings-, lager-, værksteds-, service og engrosvirksomhed samt administration.

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:
Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Mail: kommunen@faxekommune.dk

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Grønlandsgade 11 og 18, 4690 Haslev - erhvervsgrunde

Faxe Kommune er ved at få udstykket erhvervsgrunden Grønlandsgade 18, Haslev, i to mindre erhvervsgrunde.

Grønlandsgade 11 er en erhvervsgrund på ca. 6.790 m² og udbydes til en pris på 712.950 kr. ekskl. moms.

Grønlandsgade 18 er en erhvervsgrund på ca. 6.333 m² og udbydes til en pris på 569.970 kr. ekskl. moms. Der ligger en naturbeskyttet sø på grunden og et lavspændingsjordkabel i jorden, hvorfor m²-prisen for denne grund er lidt lavere.

Begge grunde er byggemodnede og kan ifølge lokalplan anvendes til ikke særligt forurenende erhvervsformål, såsom administration, kontor, lager, lettere fremstillingsvirksomheder, reparation, håndværk, bilsalg og servicevirksomheder.

Grundene kan også anvendes til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m2.

Læs mere om henvendelse om udbudsvilkår og afgivelse af købstilbud i dokumentet ”Oplysninger om grundene”.

 

Industriparken 25, Faxe - erhvervsgrund

Faxe Kommune udbyder erhvervsgrund i Faxe til salg. Grunden er på 18.006 m2 og udbydes til en vejledende pris på 900.300 kr. ekskl. moms eller 50 kr. pr. m2. Der er mulighed for en mindre udstykning af grunden til overførsel til naboejendomme.

Grunden, der ikke er byggemodnet, kan ifølge lokalplan anvendes til industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Der må ikke etableres bolig i forbindelse med virksomheden.

 

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan ses i bilagene og derudover fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

Kontaktinformation

Lykke Outzen

Direktionssekretariatet

outze@faxekommune.dk

5620 3689

Opdateringsdato: 21.01.2022 - 12:44