Grunde til salg

Her kan du finde information om de erhvervs- og parcelhusgrunde Faxe Kommune har til salg lige nu.

Stor erhvervsgrund i Eco Valley, 4683 Rønnede

Helt speciel erhvervsgrund på ca. 74.500 m2 med suveræn beliggenhed i erhvervsparken Eco Valley i Rønnede tæt på motorvejen til en pris på 160 kr. ekskl. moms pr. m2. Særdeles velegnet til virksomheder med særligt transportbehov og behov for lager og transportfaciliteter.

Grunden kan udstykkes i mindre matrikler, hvis der er behov for en mindre grund, og så vil vejforløbet blive ændret.

Grunden sælges ikke byggemodnet, men der vil blive etableret vejforbindelse i området. Kortet viser blot en grovskitse af, hvordan vejen kan føres.

Grunden kan ifølge lokalplan anvendes til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 3-5 til fremstillings-, lager-, værksteds-, service og engrosvirksomhed samt administration.

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:
Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Mail: kommunen@faxekommune.dk

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Grønlandsgade 7, 4690 Haslev

Erhvervsgrund på 5.160 m2 beliggende i Haslev til en pris på 490.200,- kr. ekskl. moms.

 

Grunden er byggemodnet og kan ifølge lokalplan anvendes til ikke særligt forurenende erhvervsformål, såsom administration, kontor, lager, lettere fremstillingsvirksomheder, reparation, håndværk, bilsalg og servicevirksomheder.

Grunden kan også anvendes til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m2.

Læs mere om henvendelse om udbudsvilkår og afgivelse af købstilbud i dokumentet ”Oplysninger om grundene”.

 

Grønlandsgade 12, 4690 Haslev

Erhvervsgrund på 4.795 m2 beliggende i Haslev til en pris på 455.525 kr. ekskl. moms.

 

Grunden er byggemodnet og kan ifølge lokalplan anvendes til ikke særligt forurenende erhvervsformål, såsom administration, kontor, lager, lettere fremstillingsvirksomheder, reparation, håndværk, bilsalg og servicevirksomheder.

Grunden kan også anvendes til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m2.

Læs mere om henvendelse om udbudsvilkår og afgivelse af købstilbud i dokumentet ”Oplysninger om grundene”.

Grønlandsgade 18, 4690 Haslev

Erhvervsgrund på ca. 13.121 m2 beliggende i Haslev til en pris på ca. 1.194.011 kr. ekskl. moms. Der ligger en naturbeskyttet sø på grunden og et lavspændingsjordkabel i jorden, hvorfor m2-prisen for denne grund er lidt lavere.

 

Grunden er byggemodnet og kan ifølge lokalplan anvendes til ikke særligt forurenende erhvervsformål, såsom administration, kontor, lager, lettere fremstillingsvirksomheder, reparation, håndværk, bilsalg og servicevirksomheder.

Grunden kan også anvendes til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m2.

Læs mere om henvendelse om udbudsvilkår og afgivelse af købstilbud i dokumentet ”Oplysninger om grundene”.

Industrisvinget 6, 4683 Rønnede

 

Erhvervsgrund på 3.999 m2 beliggende i Rønnede til en pris på 774.806,25 kr. inkl. moms.

Grunden er byggemodnet og ligger med facade ud til Faxevej. Dette giver mulighed for stor synlighed, og der kan med fordel etableres showroom og lignende former for præsentabel facade ud mod vejen.

 

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

Symbiosen 10, 4683 Rønnede

Attraktiv erhvervsgrund på 5.165 m2 med suveræn beliggenhed i erhvervsparken Eco Valley i Rønnede til en pris på 826.400 kr. excl. moms. Grunden er byggemodnet og kan ifølge lokalplan anvendes til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 3-5, til fremstillings-, lager-, værksteds-, service og engrosvirksomhed samt administration.

Se også Symbiosen 12.

 

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

 

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

 

 

 

 

 

Symbiosen 12, 4683 Rønnede

Attraktiv erhvervsgrund på 5.292 m2 med suveræn beliggenhed i erhvervsparken Eco Valley i Rønnede til en pris på 846.720 kr.excl. moms. Grunden er byggemodnet og kan ifølge lokalplan anvendes til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 3-5, til fremstillings-, lager-, værksteds-, service og engrosvirksomhed samt administration.

Se også Symbiosen 10.

 

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

 

 

Symbiosen 10, Rønnede

Præstøvej 143B - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 2768 m2 i Vindbyholt til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 346.000,- kr. inkl. moms. Grunden er ikke byggemodnet. Der er ikke mulighed for tilslutning til offentligt kloakanlæg.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Leestrupvej 12, Hyllede - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 1125 m2 i Hyllede til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 140.625 kr. Grunden er ikke byggemodnet. Der er ikke mulighed for tilslutning til offentligt kloakanlæg.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

 

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Orupgade 34 - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 1146 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 229.200,- kr. Grunden sælges delvist byggemodnet, idet der er betalt tilslutningsbidrag til Faxe Forsyning.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Maltvej 10, Orup - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 716 m2 i Orup landsby til opførelsel af ny bebyggelse. Pris: 89.500,- kr. Grunden er ikke byggemodnet.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Maltvej 12, Orup - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 709 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris 88.625,- kr. Grunden er ikke byggemodnet.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Terslev Bygade 23B, Haslev - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 749 m2 i Terslev, hvorpå der kan bygges et parcelhus eller et dobbelthus.

Prisen er 93.625,- kr. Grunden er ikke byggemodnet.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

Nordhøjvej 16, St, Torøje - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 765 m2 i St. Torøje, Faxe, til opførelse af ny bebyggelse. Vejledende pris: 60.000 kr.

Tidligere bebyggelse på grunden er nedrevet af kommunen i 2019. Grunden sælges delvist byggemodnet, idet der er betalt tilslutningsbidrag til Faxe Forsyning og St. Torøje-Smerup Vandværk. Køber skal selv sørge for tilslutning til el.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Mail:
kommunen@faxekommune.dk

 

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 2 måneder efter udbudsfristens udløb. Hvis sælgers skriftlige accept ikke foreligger inden ovennævnte fristdato, anses tilbuddet for bortfaldet.

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Grunde til salg

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 18.11.2020 - 10:29