Grunde til salg

Her kan du finde information om de erhvervs- og parcelhusgrunde Faxe Kommune har til salg lige nu.

Grønlandsgade 7, 4690 Haslev

Grønlandsgade 7 har et areal på 5.160 m2. Hent relevant materiale herunder:

 

Grønlandsgade 12, 4690 Haslev

Grønlandsgade 12 har et areal på 4795 m2. Hent relevant materiale herunder:

Grønlandsgade 18, 4690 Haslev

Grønlandsgade 18 har et areal på 13.739 m2. Hent relevant materiale herunder:

Industrisvinget 4, 4683 Rønnede

Industrisvinget 4 har et areal på 3.603 m2. Grunden ligger med facade ud til Faxevej. Dette giver mulighed for stor synlighed, og der kan med fordel etableres showroom og lignende former for præsentabel facade ud mod vejen. Se også Industrisvinget 6.

BilagStørrelse
salgsmateriale.pdf57.48 KB
koebsaftale.pdf138.76 KB
forureningsattest.pdf89.72 KB
tingbogsattest.pdf45.98 KB
oversigtskort.pdf107.42 KB
lokalplan_38.pdf1.59 MB

Industrisvinget 6, 4683 Rønnede

Industrisvinget 6 har et areal på 3.999 m2. Grunden ligger med facade ud til Faxevej. Dette giver mulighed for stor synlighed, og der kan med fordel etableres showroom og lignende former for præsentabel facade ud mod vejen. Se også Industrisvinget 4.

Symbiosen 10, 4683 Rønnede

Attraktiv erhvervsgrund med suveræn beliggenhed i erhvervsparken Eco Valley i Rønnede. Grunden har et areal på 5.165 m2. Se også Symbiosen 12.

 

Symbiosen 12, 4683 Rønnede

Attraktiv erhvervsgrund med suveræn beliggenhed i erhvervsparken Eco Valley i Rønnede. Se også Symbiosen 10

Symbiosen 12 har et areal på 5.292 m2

Symbiosen 10, Rønnede

Faxe Allè, Faxe - Erhvervsareal 68.000 m2

Erhvervsareal syd for Faxe Alle udbydes til salg. Arealet udbydes til en pris på 155,- kr. pr. m2 + moms. Det samlede areal er på ca. 68.000 m2. Købesummen skal betales kontant.  Arealet skal sælges med en byggepligt inden for 2 år efter overtagelsen. Arealet er omfattet af lokalplan 100-57 Faxe Erhverv Nordvest" et blandet erhvervsområde i Faxe by.

Arealet sælges delvist byggemodnet, idet køber selv skal betale kloakbidrag,  som i 2019 andrager 51.607,- excl. moms pr. påbegyndt 800 m2.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til kommunaldirektør Thomas Eriksen, tlf. 21 15 43 47 eller sekretariatsleder Karen Kjeldgaard Petersen, tlf. 56 20 36 95

 

Hvis du ønsker at købe arealet, eller en del af dette, skal du udfylde tilbudsblanketten og fremsende den til:

Faxe Kommune
Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris og tilbudsgiver er ikke afskåret fra, at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Grønt areal syd for Faxe Alle, Faxe - 18.000 m2

Arealet udbydes til en pris på 55 kr. pr. m2 excl. moms.

Det samlede areal er på ca. 18.000 m2.

Købesummen skal betales kontant.

Arealet sælges med en betingelse om, at borgerne skal have uhindret adgang til

arealerne uden omkostning for kommunen eller borgerne.

En del af arealet er omfattet af lokalplan 100-55 ”Fakse Vest” og er udlagt som

grønt område, mens resten af arealet, som er fredskov, ligger uden for lokalplan.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til kommunaldirektør

Thomas Eriksen, tlf. 21154347 eller jurist Lykke Outzen, tlf. 56203689.

Hvis du ønsker at købe arealet, skal du udfylde tilbudsblanketten og fremsende

den til

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

Arealet udbydes i henholdt til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens

faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den

udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end

den udbudte pris.

Faxe Allé, Faxe - Erhvervsareal 131.300 m2

Arealet udbydes til en pris på 155 kr. pr. m2 + moms.

Det samlede areal er på ca. 131.300 m2.

Købesummen skal betales kontant.

Arealet sælges med en byggepligt inden for 2 år efter overtagelsen.

Arealet er omfattet af lokalplan 100-57 ”Faxe Erhverv Nordvest” – et blandet

erhvervsområde i Faxe by.

Arealet sælges delvist byggemodnet, idet køber selv skal betale tilslutningsbidrag.

Kloakbidrag er i 2019 på 51.607 kr. excl. moms pr. påbegyndt 800 m2.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til kommunaldirektør

Thomas Eriksen, tlf. 21154347 eller jurist Lykke Outzen, tlf. 56203689.

Hvis du ønsker at købe arealet, skal du udfylde tilbudsblanketten og fremsende

den til

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

Arealet udbydes i henholdt til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens

faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den

udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end

den udbudte pris.

 

Præstøvej 143B - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 2768 m2 i Vindbyholt til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 221.440,- kr. Grunden er ikke byggemodnet. Der er ikke mulighed for tilslutning til offentligt kloakanlæg.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Leestrupvej 12, Hyllede - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 1125 m2 i Hyllede til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 140.625 kr. Grunden er ikke byggemodnet. Der er ikke mulighed for tilslutning til offentligt kloakanlæg.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

 

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Orupgade 34 - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 1146 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 229.200,- kr. Grunden sælges delvist byggemodnet, idet der er betalt tilslutningsbidrag til Faxe Forsyning.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Maltvej 10, Orup - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 716 m2 i Orup landsby til opførelsel af ny bebyggelse. Pris: 89.500,- kr. Grunden er ikke byggemodnet.

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Maltvej 12, Orup - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 709 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris 88.625,- kr. Grunden er ikke byggemodnet.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Terslev Bygade 23B, Haslev - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 749 m2 i Terslev, hvorpå der kan bygges et parcelhus eller et dobbelthus.

Prisen er 93.625,- kr. Grunden er ikke byggemodnet.

 

Nærmere oplysninger om arealet kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købsaftalen og fremsende den til:

 

Faxe Kommune

Direktionssekretariatet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Arealet udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen kan vælge at forkaste alle tilbud, er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive højere købstilbud end den udbudte pris.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 06.05.2019 - 10:54