Grunde til salg

Her kan du finde information om de erhvervs- og parcelhusgrunde Faxe Kommune har til salg lige nu.

Græsvej Karise - erhvervsareal

Matr. 1o, Jørslev By, Karise

Erhvervsareal på 649 m2 beliggende i Karise til en vejledende pris på 38.940 kr. ekskl. moms.

Arealet er udlagt i lokalplanen til beplantningsbælte, som ikke må bebygges. Dette er dog ikke længere aktuelt, men man må selv orientere sig om muligheden for bebyggelse hos kommunens byggeafdeling.

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

TILBUDSFRIST

Tilbud skal være kommunen i hænde senest 1. juli 2021 kl. 12.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud ved udfyldelse af nedenstående købsaftale med angivelse af et fast beløb til:

Faxe Kommune

Stab for Organisation & HR

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk

Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

Stor erhvervsgrund i Eco Valley, 4683 Rønnede

Helt speciel erhvervsgrund på ca. 74.500 m2 med suveræn beliggenhed i erhvervsparken Eco Valley i Rønnede tæt på motorvejen til en pris på 160 kr. ekskl. moms pr. m2. Særdeles velegnet til virksomheder med særligt transportbehov og behov for lager og transportfaciliteter.

Grunden kan udstykkes i mindre matrikler, hvis der er behov for en mindre grund, og så vil vejforløbet blive ændret.

Grunden sælges ikke byggemodnet, men der vil blive etableret vejforbindelse i området. Kortet viser blot en grovskitse af, hvordan vejen kan føres.

Grunden kan ifølge lokalplan anvendes til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 3-5 til fremstillings-, lager-, værksteds-, service og engrosvirksomhed samt administration.

Nærmere oplysninger om udbudsvilkår kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 5620 3689.

Hvis du ønsker at købe grunden, skal du sende dit skriftlige købstilbud med angivelse af et fast beløb til:
Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Mail: kommunen@faxekommune.dk

Grunden udbydes i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte pris.

 

Grønlandsgade 18, 4690 Haslev

Erhvervsgrund på ca. 13.121 m2 beliggende i Haslev til en pris på ca. 1.194.011 kr. ekskl. moms. Der ligger en naturbeskyttet sø på grunden og et lavspændingsjordkabel i jorden, hvorfor m2-prisen for denne grund er lidt lavere.

 

Grunden er byggemodnet og kan ifølge lokalplan anvendes til ikke særligt forurenende erhvervsformål, såsom administration, kontor, lager, lettere fremstillingsvirksomheder, reparation, håndværk, bilsalg og servicevirksomheder.

Grunden kan også anvendes til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m2.

Læs mere om henvendelse om udbudsvilkår og afgivelse af købstilbud i dokumentet ”Oplysninger om grundene”.

Præstøvej 143B - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 2.768 m2 i Vindbyholt til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 173.000 kr. inkl. moms. Grunden er ikke byggemodnet. Der er ikke mulighed for tilslutning til offentligt kloakanlæg.

Nærmere oplysninger om grunden kan fås ved henvendelse til Nybolig

 

Orupgade 34 - parcelhusgrund

 

Ubebygget grund på 1.146 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 115.000 kr. Grunden sælges delvist byggemodnet, idet der er betalt tilslutningsbidrag til Faxe Forsyning.

Nærmere oplysninger om grunden kan fås ved henvendelse til Nybolig

 

Maltvej 10, Orup - parcelhusgrund

Ubebygget grund på 716 m2 i Orup landsby til opførelse af ny bebyggelse. Pris: 100.000 kr. Grunden er ikke byggemodnet.

Nærmere oplysninger om grunden kan fås ved henvendelse til Nybolig

 

Kontaktinformation

Lykke Outzen

Direktionssekretariatet

outze@faxekommune.dk

5620 3689

Opdateringsdato: 15.06.2021 - 17:44