Miljøregulering af midlertidige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter som frembringer støj, støv og vibrationer, skal anmeldes til kommunen.

 Der er tale om aktiviteter såsom:

  • Bygge- og anlægsarbejder.
  • Nedrivningsaktiviteter.
  • Nedknusningsaktiviteter.
  • Bygningsfacadebehandling.
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Hvordan anmelder jeg en midlertidig aktivitet?

Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet skal finde sted, skal du indsendes anmeldelse herom til Faxe Kommune, Natur og Miljø.

Af anmeldelsen skal fremgå:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten.
  • Hvilken aktivitet, der ønskes gennemført.
  • Hvor aktiviteten skal finde sted.
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet.
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.

Faxe Kommune har udarbejdet et anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter. Skemaet udfyldes og indsendes til Faxe Kommune.

Hvad sker der når jeg har indsendt min anmeldelse?

Når du har indsendt din anmeldelse vil kommunen gennemgå den og eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

Du kan forvente, at høre fra os inden for 14 dage.

Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med nedrivningsaktiviteter?

Nedrivning af bygninger kræver i mange tilfælde nedrivningstilladelse. Er du i tvivl om hvorvidt nedrivning af en bygning kræver nedrivningstilladelse, kan du kontakte vores byggeafdeling på tlf. nr. 56203030 eller på Byg@faxekommune.dk.

Inden du går i gang, skal du undersøge om bygningen der skal rives ned, er omfattet af krav om PCB-screening.

Senest 14 dage inden du påbegynder nedrivningen, skal du anmelde bortskaffelsen af bygge- og anlægsaffaldet.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 26.10.2018 - 09:19