Billede af nedrivning
Billede af en facaderensning

Miljøregulering af midlertidige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter som frembringer støj, støv og vibrationer, er omfattet af anmeldepligten i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Faxe Kommune har udarbejdet en forskrift for nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, så en lang række aktiviteter, ikke længere skal anmeldes.

Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivninger samt bygge- og anlægsaktiviteter i Faxe Kommune.

Det er bygherres ansvar at sikre, at bestemmelserne i forskriften overholdes.

Der er tale om aktiviteter såsom:

  • Bygge- og anlægsarbejder.
  • Nedrivningsaktiviteter.
  • Nedknusningsaktiviteter.
  • Bygningsfacadebehandling.
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Forskriften præciserer yderligere, hvilke aktiviteter, som er omfattet. Aktiviteter, som ikke er omfattet af forskriften, skal anmeldes til Faxe.

Hvordan anmelder jeg en midlertidig aktivitet der ikke er omfattet af forskriften?

Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet, der ikke er omfattet af forskriften, skal påtænkes begyndt, skal du indsende anmeldelse herom til Faxe Kommune, Natur og Miljø.

Af anmeldelsen skal fremgå:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten.
  • Hvilken aktivitet, der ønskes gennemført.
  • Hvor aktiviteten skal finde sted.
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet.
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.

Faxe Kommune har udarbejdet et anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter. Skemaet udfyldes og indsendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Hvad gør jeg hvis min aktivitet kræver at der afviges fra forskriften?

Hvis nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter kræver, at der afviges fra forskriften, skal bygherre/entreprenør søge om dispensation.

Det kunne f.eks. være, hvis arbejdet kun kan foretages uden for de fastlagte arbejdstider i forskriften, eller af sikkerhedsmæssige eller trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Hvordan søger jeg om dispensation fra forskriften?

Ansøgning om dispensation skal sendes til Faxe Kommune senest 2 uger før arbejdet påtænkes begyndt, og være ledsaget af en uddybende begrundelse for ønsket om dispensation. Ansøgningen sendes på naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med nedrivningsaktiviteter?

Nedrivning af bygninger kræver i mange tilfælde nedrivningstilladelse. Er du i tvivl om hvorvidt nedrivning af en bygning kræver nedrivningstilladelse, kan du kontakte vores byggeafdeling på tlf. nr. 56203030 eller på Byg@faxekommune.dk.

Inden du går i gang, skal du undersøge om bygningen der skal rives ned, er omfattet af krav om PCB-screening.

Senest 14 dage inden du påbegynder nedrivningen, skal du anmelde bortskaffelsen af bygge- og anlægsaffaldet.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 02.11.2020 - 11:15