Råstofgravning
Faxe Kalkbrud

Råstoffer

Råstoffer bruges overalt i hverdagen, bl.a. i ler til mursten og tagsten, kalk og sand til glas, kalk til plastic, ler, sten og grus til mineraluld, sand sten og grus til belægninger, sand til sandkassen, moler til kattegrus og meget mere.

I Faxe Kommune er der 1 aktiv råstofgrav: Faxe Kalkbrud ved Faxe.

Råstoffer på landjorden

Region Sjælland er myndighed på råstofområdet og foretager kortlægning og planlægning samt sagsbehandling og tilsyn.

Råstoffer på havet

Indvinding af råstoffer på havbunden administreres af Miljøstyrelsen.

Administrationen omfatter kortlægning og planlægning, udstedelse af tilladelser til sandsugning, stenfiskeri og nyttiggørelse af opgravede havbundsmaterialer samt tilsyn med indvindingsaktiviteterne.

Råstoffer fra undergrunden

Fra de dybereliggende dele af undergrunden indvindes der olie, naturgas og salt. Disse råstoffer er omfattet af undergrundsloven. Energistyrrelsen har ansvaret for den del af råstofadministrationen.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 24.10.2018 - 15:08