Fed Havn
Stærre i folk
Betonbåden
Strandskade
Fugletårn
Kort over hele Naturrum Præstø Fjord
Havørn
Fugle på is

Naturrum Præstø Fjord

I Naturrum Præstø Fjord kan man opleve storslået natur. Både et rigt fugleliv, såsom majestætiske havørne og utallige vadefugle, man kan være heldig at se en spættet sæl på sin kajaktur og man gå på opdagelse blandt fine og sjældne planter langs kysterne.

 

Præstø Fjord ligger i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Fjorden afgrænses af Feddet, som er en stor halvø dannet ved havets nedbrydning af Stevns, i kombination med en landhævning efter sidste istid. Odden vokser fortsat i bredden, fordi nye nord-sydgående strandvolde til stadighed skyder op. Den stærke strøm ind og ud af Præstø Fjord forhindrer, at Feddet vokser i længden og lukker fjorden helt.

Området har en stor koncentration af sjældne og sårbare dyre- og plantearter og et stort potentiale for friluftsliv og turisme. Området internationalt beskyttet, da det indgår i et Natura 2000-område. En stor del af området er i almindelig landbrugs- og skovbrugsmæssig drift. 

 

Naturrum

Præstø Fjord blev i 2009 valgt som Naturrumsprojekt. Naturrum er et koncept udviklet i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Feriefond, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet.

Formålet med Naturrum Præstø Fjord er, at skabe steder langs fjorden, som er åbne for alle og egner sig til ophold og oplevelse. 

Naturrum Præstø Fjord er et samarbejde mellem lodsejere, de tre kommuner Faxe, Næstved og Vordingborg samt en række frivillige.

 

Oplevelser

Rundt langs Præstø Fjord er der skabt læ og ly samt opsat informationer om natur og kultur ved otte let genkendelige fjordposter. Ældre, eksisterende bygninger er nu indrettet til ophold og oplevelse som fx et fyrtårn, en servicebygning og på Feddet her i Faxe Kommune et fugletårn, en gammelt fiskerhus og en betonbåd. På lokaliteterne formidles områdets natur- og kulturfænomener med foldere, plancher og udstillinger. 

 

Overnatning

Naturrum Præstø Fjord rummer også muligheder for ophold og overnatning. På Feddet er den gamle betonbåd indrettet indrettet til shelterovernatning og på land er der opsat tre shelters samt en bålhytte, som kan bookes via friluftsguiden. Udover dette er fire strangenge langs fjorden indrettet med bådsheltere til roerne og padlere. 

Betonbåden

Betonbåden er en stor gammel pram, der blev bygget i starten af 1900-tallet med det formnål at sejle kugleflint fra Feddet til Præstø Amts vejbyggeri.

I dag er den gamle pram trukket ind til kysten lidt nord for Fed Havn. Fra landsiden kan du komme til den via en boardwalk, men kommer du fra vandsiden kan du også lægge til med kano eller kajak. Fra betonbåden er der en flot udsigt over fjorden. Om aftenen kan man tænde bål, tilbered elidt mad og måske overnatte i stævnen på den forhistoriske båd. 

BilagStørrelse
PDF ikon Infofolder om betonbåden1.48 MB

Fed Havn

Fed Havn blev oprindelig brugt som udskibningssted for kugleflint, men er nu en lille lystbådehavn med anløbsplads for kano og kajak. Fjordudsigten kan nydes fra 2 shelters. Disse kan benyttes gratis til en enkelt overnatning. Vil du være sikker på at der er plads i shelterne, kan du booke dem gratis hos Friluftsguiden.dk.

Der er mulighed for at grille i overdækket hus med plads til 30 og der er et toilet på haven. 

BilagStørrelse
PDF ikon Infofolder om Fed Havn1.09 MB

Fiskerhuset

Det gamle fiskerhus var beboet af en fiskerfamilie med fire børn frem til midten af 1900-tallet. Huset ligger på Feddet ved den store parkeringsplads vest for vejen, og rummer i dag udstilling om fjorden og livet som fisker samt skiftende udstillinger. Huset står åbent og man kan koge vand samt spise frokost i og ved huset.

BilagStørrelse
PDF ikon Infofolder om fiskerhuset269.05 KB

Fugletårnet

På sydspidsen af Feddet ligger et fugletårn ca. 4 km syd fra Feddet Camping. Herfra er der rig mulighed for at opleve fugletrækket både forår og efterår samt de mange overvintrende fugle, som bliver i området over den kolde tid. 

Der findes mange typer levesteder i fjorden, på halvøen og dens strandarealer samt ude i Faxe Bugt, og området tiltrækker derfor mange forskellige fuglearter. Området er et rigt spisekammer for mange arter under deres træk mod nordøst om foråret og sydvest om efteråret, hvilket betyder, at det er meget forskelligt, hvor man kan se de forskellige fuglearter. Vejret er en dominerende faktor for fugletrækket, og især vindretning og vindstyrke spiller en stor rolle.

Du kan læse mere om fugletrækket og udvalgte arter i folderen om fugletårnet. 

BilagStørrelse
PDF ikon Infofolder om fugletårnet1.71 MB

Sejllads i Præstø Fjord

I en roers/padlers øjne er Præstø Fjord et fantastisk farvand. Fjorden er forholdsvis beskyttet, den er smuk og overskuelig og du ror/padler i et område med et unikt plante- og dyreliv.

Præstø Fjord har en god størrelse for stort set alle slags ro- og padleture. Fjorden er oplagt for familien eller den mindre gruppe, der på tæt hold vil opleve og være i naturen.

Har du lyst til en ro-/padletur, så læs vores folder om Præstø Fjord - fra søsiden - så er du godt på vej!

Kontaktinformation

For spørgsmål vedrørende Naturrum Præstø Fjord kontakt:

Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø

Tlf. 56 20 30 61

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk 

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

 

For booking af shelters:

Friluftsguiden.dk

 

Opdateringsdato: 08.02.2022 - 08:55