Udsatterådet

Faxe Kommunes byråd valgte i 2016 at nedsætte et Udsatteråd. Det har fungeret siden 2017. Rådets primære formål er, at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter.

Udsatterådets formål er:

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter
 • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt
 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området
 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune

Målgruppen for Udsatterådet er borgere i Faxe Kommune, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation.

Primært dækker dette over:

 • hjemløse
 • misbrugere
 • prostituerede
 • traumatiserede
 • sindslidende
 • økonomisk udsatte
 • ensomme

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet i Faxe Kommune


Udpeget af Faxe Kommune
Opsøgende medarbejder
Jørgen Olsen
E-mail: jol@faxekommune.dk
tlf.: 56 20 35 47

Udpeget af Byrådet
Politiker, medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelses- & Integrationsudvalget
Michelle Frese (F)
E-mail: frese@faxekommune.dk  
tlf.: 21 26 46 95

Indstillet af værestederne
Værestedet 76F

Dennis Boye Petersen – FORMAND
E-mail: dennisfaxeudsatteraad@gmail.com

Værestedet Frederiksgade
Claus Cubbin

Værestedet Café Paraplyen
Jeanet Stochholm

Indstillet af organisationerne
Hjemløse
(SAND)
Jette Kock - ORLOV

Ensomme, økonomisk udsatte mm.
Hanne Wiingaard (LAP)

Indstillet af boligorganisationer
Jeannie Thorving Hansen

Personligt indstillet
Varny Kruse
Helen Heidi Schulze - NÆSTFORMAND
E-mail: helenschulze004@gmail.com


Udsatterådets sekretær kan også kontaktes ved spørgsmål af mere generel karakter:  

Udsatterådssekretær
Anne Marie Kragholm Skovsgaard
E-mail: amkrs@faxekommune.dk
tlf.: 20 48 97 26

Chef for Handicap & Psykiatri
Troels Permin
E-mail: tperm@faxekommune.dk
tlf. 21 34 28 90

 

OBS: Du må ikke sende personfølsomme oplysninger med almindelig mail. Skal du sende følsomme oplysninger, bedes du at sende sikkert via din eboks til Faxe Kommune, att. Udsatterådet

Mødeplan for Udsatterådet

Udsatterådet afholder møder på følgende datoer i 2024: 

Tirsdag den 23. januar 2024, kl. 16.00
Mandag den 18. marts 2024, kl. 16.00
Tirsdag den 14. maj 2024, kl. 16.00
Torsdag den 15. august 2024, kl. 16.00
Tirsdag den 22. oktober 2024, kl. 16.00
Onsdag den 4. december 2024, kl. 16.00

Desuden er Udsatterådet, sammen med Handicaprådet, inviteret til dialogmøde i Børn & Læringsudvalget den 18. januar 2024 kl. 16.30

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Udsatterådet findes sammen med kommunens øvrige referater

Workshop 2023

Er du børnefamilie i Faxe Kommune og oplever du udfordringer i dagligdagen, som du skal have hjælp fra Faxe Kommune til? Så vil Udsatterådet gerne have dine input ved en workshop den 9. oktober på Kultunariet i Haslev. På workshoppen vil der være oplæg fra en af vores egne familiekonsulenter og fra en børnefamilie, oplæg som skal få snakken i gang ved bordene.

Hvordan ser virkeligheden ud her hos os, og er der noget vi kan gøre bedre? Til workshoppen vil der også være stande hvor du kan møde Faxe Kommunes borgerrådgiver og Værestedernes rådgivningstilbud. Børn er velkomne til workshoppen, Musikskolen kommer og laver musik med børnene mens de voksne snakker og vi slutter af med aftensmad. Derfor er der også tilmelding til arrangementet.

Workshoppen er den 9. oktober kl. 16-19 på Kultunariet, Søndergade 12 i Haslev.

DU KAN TILMELDE DIG WORKSHOPPEN HER

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din MitID klar.

Opdateringsdato: 20.02.2024 - 10:16