Udsatterådet

Faxe Kommunes byråd har valgt at nedsætte et Udsatteråd. Udsatterådets vedtægter blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2016, og rådet blev konstitueret den 19. januar 2017.

Udsatterådets formål er:

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter
 • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt
 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området
 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune

Målgruppen for Udsatterådet er borgere i Faxe Kommune, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation.

Primært dækker dette over:

 • hjemløse
 • misbrugere
 • prostituerede
 • traumatiserede
 • sindslidende
 • økonomisk udsatte
 • ensomme

Udsatterådets medlemmer

Udpeget af Faxe Kommune
Opsøgende medarbejder
Jørgen Olsen
mail: jol@faxekommune.dk
tlf.: 56203547

Udpeget af Byrådet
Politiker, medlem af Socialudvalget
Nadia Bruun Thurø
mail: nathu@faxekommune.dk  
tlf.: 20892026

Indstillet af værestederne  
Værestedet 76F
Dennis Boye Petersen - Formand

Perlen
Claus Cubbin
mail: clausc@live.dk
tlf.: 42325149

Café Paraplyen
Jeanet Stochholm

 
Indstillet af organisationerne

 

Hjemløse (SAND)
Jette Kock

Sindslidende (LAP/SIND)
Preben Lund
mail: preblunds@gmail.com

Ensomme, økonomisk udsatte mm. (Røde Kors)
Vakant

Indstillet af boligorganisationer
Jeannie Thorving Hansen
mail: koebmandsgaarden@thorving-hansen.dk

Personligt indstillet
Helen Heidi Schulze - Næstformand
mail: helenschulze004@gmail.com
Varny Kruse

_________

Udsatterådets sekretær kan også kontaktes ved spørgsmål af mere generel karakter:  
Helle Castile
casti@faxekommune.dk
tlf.:
56203387

 

OBS: Du må ikke sende personfølsomme oplysninger med almindelig mail. Skal du sende følsomme oplysninger, bedes du at sende sikkert via din eboks til Faxe Kommune, att. Udsatterådet

Mødeplan for Udsatterådet

Udsatterådet afholder møder på følgende datoer i 2021: 

Torsdag d. 11. februar 2021, kl. 16.00 - 18.00
Onsdag d. 7. april 2021, kl. 16.00-18.00
Onsdag d. 8. september 2021, kl. 16.00-18.00
Onsdag d. 26. oktober 2021, kl. 16.00-18.00
Onsdag, d. 8. december 2021, kl. 16:00-17:00

 

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Udsatterådet findes sammen med kommunens øvrige referater

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din NemID klar.

Opdateringsdato: 02.12.2021 - 12:23