Udsatterådet

Faxe Kommunes byråd har valgt at nedsætte et Udsatteråd. Udsatterådets vedtægter blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2016, og rådet blev konstitueret den 19. januar 2017.

Udsatterådets formål er:

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter
 • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt
 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området
 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune

Målgruppen for Udsatterådet er borgere i Faxe Kommune, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation.

Primært dækker dette over:

 • hjemløse
 • misbrugere
 • prostituerede
 • traumatiserede
 • sindslidende
 • økonomisk udsatte
 • ensomme

Udsatterådets medlemmer

Udpeget af Faxe Kommune
Opsøgende medarbejder
Jørgen Olsen
mail: jol@faxekommune.dk
tlf.: 56203547

Udpeget af Byrådet
Politiker, medlem af Socialudvalget
Nadia Bruun Thurø
mail: nathu@faxekommune.dk  
tlf.: 20892026

Indstillet af værestederne  
Værestedet 76F
Dennis Boye Petersen

Perlen
Claus Cubbin - formand
mail: clausc@live.dk
tlf.: 42325149

Café Paraplyen
Klaus Duelund - næstformand
mail: kdj@socialmentorerne.dk 
 
Indstillet af organisationerne

 

Hjemløse (SAND)
Vakant

Sindslidende (LAP/SIND)
Preben Lund
mail: preblunds@gmail.com

Ensomme, økonomisk udsatte mm. (Røde Kors)
Vakant

Indstillet af boligorganisationer
Jeannie Thorving Hansen
mail: koebmandsgaarden@thorving-hansen.dk

Personligt indstillet
Lise Lotte Petersen
Helen Heidi Schulze

_________

Udsatterådets sekretær kan også kontaktes ved spørgsmål af mere generel karakter:  
Marieke Klauder Sandvad
tlf.: 5620 3505
mail: mklau@faxekommune.dk

 

OBS: Du må ikke sende personfølsomme oplysninger med almindelig mail. Skal du sende følsomme oplysninger, bedes du at sende sikkert via din eboks til Faxe Kommune, att. Udsatterådet

Mødeplan for Udsatterådet

Udsatterådet afholder møde på følgende dage i resten af 2019:

 • Torsdag den 29. august 2019
 • Torsdag den 3. oktober 2019
 • Torsdag den 5. december 2019

 

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Udsatterådet findes sammen med kommunens øvrige referater

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 03.07.2019 - 15:11