Udsatterådet

Faxe Kommunes byråd har valgt at nedsætte et Udsatteråd. Udsatterådets vedtægter blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2016, og rådet blev konstitueret den 19. januar 2017.

Udsatterådets formål er:

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter
 • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt
 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området
 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune

Målgruppen for Udsatterådet er borgere i Faxe Kommune, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation.

Primært dækker dette over:

 • hjemløse
 • misbrugere
 • prostituerede
 • traumatiserede
 • sindslidende
 • økonomisk udsatte
 • ensomme

Udsatterådets medlemmer

Udpeget af Faxe Kommune
Opsøgende medarbejder
Jørgen Olsen
mail: jol@faxekommune.dk
tlf.: 56203547

Udpeget af Byrådet
Politiker, medlem af Socialudvalget
Nadia Bruun Thurø
mail: nathu@faxekommune.dk  
tlf.: 20892026

Indstillet af værestederne  
Værestedet 76F
Dennis Boye Petersen

Perlen
Claus Cubbin - formand
mail: clausc@live.dk
tlf.: 42325149

Café Paraplyen
Klaus Duelund - næstformand
mail: kdj.udsr@gmail.com
 
Indstillet af organisationerne

Hjemløse (SAND)
Vakant

Sindslidende (LAP/SIND)
Preben Lund
mail: preblunds@gmail.com

Ensomme, økonomisk udsatte mm. (Røde Kors)
Vakant

Indstillet af boligorganisationer
Jeannie Thorving Hansen
mail: koebmandsgaarden@thorving-hansen.dk

Personligt indstillet
Lise Lotte Petersen
Helen Heidi Schulze

_________

Udsatterådets sekretær kan også kontaktes ved spørgsmål af mere generel karakter:  
Marieke Klauder Sandvad
tlf.: 5620 3505
mail: mklau@faxekommune.dk

Mødeplan for Udsatterådet

Udsatterådet afholder møde på følgende dage:

 • Torsdag den 25. januar 2018
 • Mandag den 5. marts 2018
 • Tirsdag den 12. juni 2018
 • Torsdag den 6. september 2018
 • Mandag den 5. november 2018

 

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Udsatterådet findes sammen med kommunens øvrige referater

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 19.03.2019 - 14:06