Strategi for Børn i Fællesskaber

Med strategien for Børn i Fællesskaber arbejdes der målrettet med at styrke muligheden for, at alle børn kan deltage i inkluderende læringsmiljøer.

Strategien er målrettet tre overordnede målsætninger i kommunens inklusionsarbejde: Vi skal blive bedre til

1. at bruge vores ressourcer til inklusion tidligt og lokalt i almenmiljøet

2. at omsætte vores ressourcer til indsatser, der både er socialt og fagligt inkluderende i de almene fællesskaber

3. at sætte ambitiøse mål for børns udvikling og læring i specialtilbuddene, så deres deltagelsesmuligheder rykker så tæt på almenområdet som muligt.

BilagStørrelse
PDF ikon Strategien for Børn i Fællesskaber132.72 KB
Opdateringsdato: 08.09.2023 - 11:59