Transport og Handicap

Flextur

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik

En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Du kan nemlig blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Og du kan naturligvis blive kørt hjem igen. Med andre ord, kan du bestille en Flextur til det tidspunkt, du ønsker, for en Flextur har nemlig ingen fast køreplan.

Flextur køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da du ofte kører sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Du kan derfor ikke altid være sikker på, at du bliver kørt direkte. Til gengæld kan du være sikker på, at du kun betaler for den direkte afstand mellem dine destinationer.

Sådan bestiller du

Da Flextur er åben for alle, skal du ikke visiteres af kommunen. Du kan oprette dig som kunde online og selv bestille din tur, når det passer dig. Bestiller du din Flextur online, får du 10 pct. i rabat.

Du kan finde flere oplysninger om Flextur på Movia Trafiks hjemmeside

Flexhandicap

Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede samt blinde og svagsynede får samme tilbud som alle andre. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Som bruger af Flexhandicap kan du køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du får behov for at køre mere end 104 ture i et kalenderår. Medlemsabonnement koster årligt kr. 300,- og du betaler dine ture bagud. Prisen beregnes ud fra grundtaksten er 24 kr. inkl. 5 km. Derefter koster turen 2,40 kr. pr. km. de efterfølgende 35 km. Ture ud over de 40 km afregnes med 1,20 kr. pr. km.

Du kan finde flere oplysninger om ordningen på Movia Trafiks hjemmeside eller på pjecen om Handicapkørsel. Hvis du ønsker at søge om handicapkørsel skal du udfylde ansøgningsskemaet, som kan sendes til kommunen eller afleveres i Borgerservice. Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen kan du henvende dig i borgerservice.

Kørsel til læge/speciallæge

Hvis du er pensionist og skal til læge eller speciallæge og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik (herunder Flextur), kan du søge om at blive visiteret til kørsel. Du kan finde flere oplysninger under emnet Kørsel til lægehjælp.

Her under kan du finde oplysninger om dine øvrige muligheder.

Støtte og ansøgning om handicapbil

Hvis du, dit barn eller plejebarn har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Ansøg om parkeringskort for personer med handicap

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen sende en klage til Danske Handicaporganisationer, som vurderer sagen og sender klagen videre til Rigspolitichefen. 

EU-parkeringskort for personer med handicap

Inden du rejser til andre lande i Europa, skal du undersøge reglerne for parkering.

Start Ansøg om handicapparkeringskort

Ledsagekort til kollektiv transport

Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen, og det er der, du kan få svar på dine spørgsmål, se pris og kan søge om kortet. Kortet er gyldigt i tre år. Du skal selv søge igen, når kortet skal fornyes, men hvis du har en varig funktionsnedsættelse, behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation.

Kørestole, elscootere og trehjulede knallerter

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

Kørekort ikke nødvendigt

Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

  • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
  • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:20

Kontaktinformation

Visitation Pleje Hjælpemidler
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3420
Telefontid mellem 9.00 - 10.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.