DK2020 Klimaplan

Faxe Kommune deltager i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Deltagelse indebærer, at Faxe Kommune skal udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Klimaplanen skal vise vejen til netto nul-udledning af drivhusgasser senest i 2050 for kommunen som geografisk område, samt hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

På kort sigt skal der fastsættes delmål, f.eks. mål for 2030 vedrørende reduktion af udledning af drivhusgasser.

For klimatilpasning skal der fastsættes mål og milepæle for kort (2030) og langt sigt (2050). Mål og milepæle skal kunne bruges til at vurdere klimatilpasnings-fremskridt.

Planen skal udarbejdes i samarbejde med borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere.

I oktober 2022 forventes klimaplanen at være færdig.

Udledning af drivhusgasser

I 2018 var udledningen af drivhusgasser fordelt således mellem de forskellige sektorer i Faxe Kommune:

 • Energi (el- og varmeforbrug): 30 %.
 • Transport: 33 %.
 • Industrielle processer: 9 %.
 • Landbrug: 27 %.
 • Affaldsdeponi, spildevand m.m.: 1 %.

For transportområdet var vejtrafikken årsag til omkring 60 % af udledningen af drivhusgasser, heraf var personbiler årsag til knap 80 % af vejtrafikkens udledning af drivhusgasser. 

Varmeforsyningsforhold

Status for varmeforsyning af bygninger (godt 15.600 bygninger) pr. december 2020 ser således ud (bygningers primære varmeforsyning):

 • Naturgas: 29 %.
 • Fjernvarme: 19 %.
 • Olie: 15 %.
 • Elradiator: 15 %.
 • Fast brændsel: 12 %.
 • Varmepumpe: 9 %.
 • Halm m.m.: 1 %.

Personbiler

Data for 1. januar 2021.

I Faxe Kommune er der en samlet bestand af personbiler på 18.928 - fordelt på 12.293 benzinbiler, 6.327 dieselbiler, 149 elbiler og 159 plugin hybrider.

På landsplan er der godt 2,7 mio. personbiler, heraf 33.000 elbiler og 32.800 plugin hybrider.

I Aftale om grøn omstilling af vejtransporten er der forventning om 775.000-1.000.000 grønne biler i 2030.

På landsplan er der omkring 1.800 offentligt tilgængelige ladestandere. I Faxe Kommune er der 5 offentligt tilgængelige ladestandere.

Oversigtskort ladestandere.

 

Faxe Klimaforum

Faxe Klimaforum er et digitalt samarbejds-, inspirations- og orienteringsforum for alle interesserede.

Formålet er at inddrage og spørge borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere til råds om, hvordan Faxe Kommune bør udarbejde klimaplanen, hvilke mål vi bør fastsætte, hvordan vi inddrager de væsentligste interessenter m.m.

Hvis du gerne vil deltage i Faxe Klimaforum, er du derfor meget velkommen til at sende en mail til pojec@faxekommune.dk.

Ved tilmelding giver du tilladelse til, at Faxe Kommune opbevarer dine kontaktoplysninger og mailadresse til brug i forbindelse med Faxe Klimaforum.

Du kan til enhver tid framelde dig Faxe Klimaforum.

Dine data bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR) og Faxe Kommunes persondatapolitik.