Klimatilpasningsplan 2022

Byrådet godkendte i 2023 klimatilpasningsplan 2022.

Klimatilpasningsplan 2022 erstatter handleplan for klimatilpasning 2013. Oversvømmelses- og risikokortlægning er opdateret med nyeste data og viden.

Oversvømmelseskortlægningen er gennemført for følgende temaer:

  • Skybrud, kloakerede områder
  • Skybrud, åbent land
  • Vandløb
  • Grundvand
  • Havet

Endvidere er der foretaget en kortlægning og vurdering af erosion, tørke og hedebølge.

Risikokortlægning er udført for år 2050 og 2100. Risikokortlægning kombinerer sandsynligheden for oversvømmelse med den kortlagte værdi af bygninger og infrastruktur for et givet område. Risikokortet viser de forventede årlige omkostninger til skader (EAD=Expected Annual Damages) forbundet med oversvømmelser fra vand på terræn (nedbør, vandløb og stormflod).

For veje er der udarbejdet et særskilt risikokort. Risikoen er klassificeret i høj risiko, som omfatter hyppighed for afbrydelse/oversvømmelse hvert 20. år eller hyppigere, og mellem risiko, som omfatter en hyppighed for oversvømmelser fra 20 til 100 år.

Digitale oversvømmelses- og risikokort kan ses på BorgerGIS.