Klimaplan

Byrådet har den 27. april 2023 godkendt en ny klimaplan for Faxe Kommune - Klimaplan 2022-2050.

Klimaplanen viser vejen til netto nul-udledning af drivhusgasser senest i 2050 for kommunen som geografisk område, samt hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

På kort sigt - for 2030 - er der fastsat delmål vedrørende reduktion af udledning af drivhusgasser.

For klimatilpasning er der fastsat mål og milepæle for kort (2030) og langt sigt (2050). Mål og milepæle bruges til at vurdere klimatilpasnings-fremskridt.

Klimaplanen er udarbejdet i regi af projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Samarbejdet kaldes fremover Klimaalliancen.