Faxe Varmeforsyningsråd

Faxe Varmeforsyningsråd er et dialogforum nedsat af Teknik & Miljøudvalget.

Rådet er et led i kommunens vision om, at bæredygtig udvikling og de tilhørende verdensmål skal være ramme for kommunens vækst og udvikling.

Fossile brændsler skal på sigt udfases af både den kollektive og individuelle varmeforsyning for at skabe en mere bæredygtig varmeforsyning. Dette vil de kommende år berøre mange borgere, erhvervsdrivende, gas- og fjernvarmeselskaber, producenter og leverandører m.fl.

Formålet med Faxe Varmeforsyningsråd er at informere om og drøfte udfordringer og muligheder i forbindelse med omstilling til en mere bæredygtig varmeforsyning i Faxe Kommune under hensyntagen til både økonomi, mennesker og miljø.

Foreninger, organisationer, virksomheder m.fl., som direkte eller indirekte er aktører vedrørende kollektiv eller individuel varmeforsyning kan være medlem af Faxe Varmeforsyningsråd.

Faxe Kommune beslutter, hvem der kan være medlem af Faxe Varmeforsyningsråd. Du er velkommen til at kontakte sekretær for rådet Poul Jensen, pojec@faxekommune.dk, hvis du gerne vil høre mere om rådet eller være medlem.

Der afholdes møder efter behov – som udgangspunkt afholdes 2 årlige møder.

Opdateringsdato: 03.06.2022 - 13:38