Varmeplanlægning

I 2022 foretager Faxe Kommune en vurdering af, om områder - der i dag er gasforsynede - kan fjernvarmeforsynes.

Vurderingen sker som opfølgning på aftale af 29. juni 2022 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

Foreløbigt har vi fået foretaget en screening af fjernvarmepotentiale i de nuværende gasområder. Resultatet af screeningen kan du se i bilaget.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Screening af fjernvarmepotentiale1.46 MB
Opdateringsdato: 17.08.2022 - 09:55