Varmeplanlægning

I 2022 har Faxe Kommune foretaget en vurdering af, om områder - der i dag er gasforsynede - kan fjernvarmeforsynes.

Vurderingen sker som opfølgning på aftale af 29. juni 2022 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

Vi har fået foretaget en screening af fjernvarmepotentiale i de nuværende gasområder og efterfølgende en mere dybdegående analyse. Resultatet af screeningen og analysen kan du se i bilagene.