Illustration

Faxe Naturråd

Faxe Naturråd er et dialogforum nedsat af Teknik & Miljøudvalget

 

Naturrådet er et led i kommunens vision og mission om, at vi ønsker at gøre afstanden kort mellem borgere, politikere og forvaltning samt at løse de kommunale opgaver i dialog med det omgivende samfund i overensstemmelse med de politiske mål.

Rådet sikrer en bred og kvalificeret dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i Faxe Kommune.

 

Hvad snakker vi om i Faxe Naturråd?

Rådet drøfter mange forskellige emner om natur, naturpleje, naturplanlægning og nye projekter. Det er blandt andet:

  • Indsatser i Natura 2000-områder
  • Grønt Danmarkskort
  • Bekæmpelse af invasive arter
  • Restaurering af vandløb
  • Aktuelle projekter i kommunen
  • Naturpleje
  • Adgang til naturen
  • Strategier i kommunen, der har fokus på naturen

Du kan se materiale fra møderne og referater og dagsordener nederst på siden.

 

Bliv medlem af Faxe Naturråd

Interesseorganisationer og foreninger kan optages som medlemmer, hvis de beskæftiger sig med et eller flere af de emner, som drøftes i rådet. 

Kontakt Natur & Miljø-afdelingen, hvis din forening/organisation ønsker medlemsskab. I kan deltage med én repræsentant til møderne. Kommunen træffer afgørelse om, hvilke foreninger og organisationer, der kan være medlem af Faxe Naturråd.

 

Nuværende medlemmer:

Forening/organisation

Repræsentant

Danmarks Jægerforbund Faxe

Andreas Bjerrum Larsen

Danmarks Naturfredningsforening

Jens Hedelykke Pedersen

Danmarks Sportsfiskerforbund

Søren Jensen

Dansk Botanisk Forening

Rudy Burmeister

Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøm

Birgitte Norby

Friluftsrådet

Poul Petersen

Haslev Sportsfiskerforening

Ole Saraksen

Naturstyrelsen Storstrøm

Else Pedersen

Spejdernes Samråd

Kjeld Nielsen

Østdansk Landboforening

Ole Elbæk

  Sydsjællands Brakvands Klub

  Peter Rasmussen

Teknik & Miljøudvalget

Dorthe Egede Borg

Teknik & Miljøudvalget

Erik Rasmussen

Teknik & Miljøudvalget

Eli Jacobi Nielsen

Teknik & Miljøudvalget

Allan Tirsgaard

Teknik & Miljøudvalget

Lisette Lind Larsen

Teknik & Miljøudvalget

Finn Hansen

Teknik & Miljøudvalget

Thomas Spange Olsen

Center for Plan & Miljø

Line Moody Nielsen, sekretær

 

Materiale fra møde den 16. november 2023

Materiale fra møde d. 6. juni 2023

Materiale fra møde den 12. maj 2022

BilagStørrelse
PDF ikon Referat den 12. maj 2022339.62 KB

Materiale fra møde den 21. september 2021

BilagStørrelse
PDF ikon Referat fra møde den 21. september 2021320.22 KB

Materiale fra møde den 20. oktober 2020

BilagStørrelse
PDF ikon Faxe Naturraad referat 20. oktober 2020480.5 KB

Materiale fra møde den 17. september 2019

Materiale fra møde den 9. april 2019

BilagStørrelse
PDF ikon referat_9_april_2019.pdf170.77 KB

Materiale fra møde den 17. april 2018

BilagStørrelse
PDF ikon dagsorden_17_april_2018.pdf111.62 KB
PDF ikon referat_17_april_2018.pdf194.87 KB

Materiale fra møde den 4. april 2017

BilagStørrelse
PDF ikon dagsorden_4_april_2017.pdf121.85 KB
PDF ikon referat_4_april_2017.pdf145.81 KB

Materiale fra møde den 27. september 2016

Materiale fra møde den 12. april 2016

Materiale fra møde den 22. september 2015

Materiale fra møde den 14. april 2015

Materiale fra møde den 2. september 2014

Materiale fra møde den 22. april 2014

Forskellig baggrundsmateriale

BilagStørrelse
PDF ikon Kommissorium57.96 KB

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 20.02.2024 - 11:09