Faxe Naturråd

Faxe Naturråd er et dialogforum nedsat af Teknik & Miljøudvalget

 

Naturrådet er et led i kommunens vision og mission om, at vi ønsker at gøre afstanden kort mellem borgere, politikere og forvaltning samt at løse de kommunale opgaver i dialog med det omgivende samfund i overensstemmelse med de politiske mål.

Rådet sikrer en bred og kvalificeret dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i Faxe Kommune.

 

Hvad snakker vi om i Faxe Naturråd?

Rådet drøfter mange forskellige emner om natur, naturpleje, naturplanlægning og nye projekter. Det er blandt andet:

  • Indsatser i Natura 2000-områder
  • Grønt Danmarkskort
  • Bekæmpelse af invasive arter
  • Restaurering af vandløb
  • Aktuelle projekter i kommunen
  • Naturpleje
  • Adgang til naturen
  • Strategier i kommunen, der har fokus på naturen

Du kan se materiale fra møderne og referater og dagsordener nederst på siden.

 

Bliv medlem af Faxe Naturråd

Interesseorganisationer og foreninger kan optages som medlemmer, hvis de beskæftiger sig med et eller flere af de emner, som drøftes i rådet. 

Kontakt Natur & Miljø-afdelingen, hvis din forening/organisation ønsker medlemsskab. I kan deltage med én repræsentant til møderne. Kommunen træffer afgørelse om, hvilke foreninger og organisationer, der kan være medlem af Faxe Naturråd.

 

Nuværende medlemmer:

Forening/organisation

Repræsentant

Danmarks Jægerforbund Faxe

Andreas Bjerrum Larsen

Danmarks Naturfredningsforening

Jens Hedelykke Pedersen

Danmarks Sportsfiskerforbund

Søren Jensen

Dansk Botanisk Forening

Rudy Burmeister

Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøm

Birgitte Norby

Friluftsrådet

Poul Petersen

Haslev Sportsfiskerforening

Ole Saraksen

Naturstyrelsen Storstrøm

Else Pedersen

Spejdernes Samråd

Kjeld Nielsen

Østdansk Landboforening

Ole Elbæk

  Sydsjællands Brakvands Klub

  Peter Rasmussen

Teknik & Miljøudvalget

Dorthe Egede Borg

Teknik & Miljøudvalget

Erik Rasmussen

Teknik & Miljøudvalget

Eli Jacobi Nielsen

Teknik & Miljøudvalget

Allan Tirsgaard

Teknik & Miljøudvalget

Lisette Lind Larsen

Teknik & Miljøudvalget

Finn Hansen

Teknik & Miljøudvalget

Thomas Spange Olsen

Center for Plan & Miljø

Line Moody Nielsen, sekretær