Breve og udtalelser fra staten

BilagStørrelse
23. november 2018 - Udtalelse om drænafstand144.94 KB
15. juni 2018 - Udtalelse om indsatsen og nedsivningsanlæg70.97 KB
13. december 2017 - Udtalelse om dokumentationskrav120.59 KB
27. november 2017 - Udtalelse og notat om status547.85 KB
31. august 2017 - Udtalelse om konkrete analyser og målinger542.7 KB
31. august 2017 - Udtalelse om nedstrøms-problematik542.42 KB
2. juni 2017 - Udtalelse om forventet status533.7 KB
9. maj 2017 - Supplerende udtalelse om vandløb med ukendt tilstand62.37 KB
1. maj 2017 - Udtalelse om forurening og spildevandsindsats i det åbne land562.97 KB
1. maj 2017 - Udtalelse om mikrobiel forurening547.01 KB
1. maj 2017 - Udtalelse om definition på forurening568.42 KB
16. marts 2017 - Udtalelse om forudsætninger, tilstandsvurderinger og spildevandsudledninger via dræn3.77 MB
23. februar 2017 - Udtalelse om spildevandsindsats og landbrugsbidrag552.06 KB
30. januar 2017 - Udtalelse om sanktioner mod kommunerne545.2 KB
30. januar 2017 - Udtalelse om dialog med Slagelse Kommune vedr. overholdelse af vandplaner546.59 KB
30. januar 2017 - Udtalelse om status548.22 KB
30. januar 2017 - Udtalelse om status for påbud545.13 KB
19. januar 2017 - Udtalelse om datagrundlag for Gillesbækken400.81 KB
22. december 2016 - Udtalelse om vandløb med ukendt tilstand66.8 KB
22. december 2016 - Udtalelse om vandforbrug84.52 KB
11. december 2016 - Udtalelse om vandløbsrestaurering kontra spildevandsrensning551 KB
11. december 2016 - Udtalelse om spildevandspåvirkning kontra andre forhold555 KB
23. november 2016 - Udtalelse om fosforkrav197.66 KB
7. november 2016 - Udtalelse om lange drænstrækninger548 KB
7. november 2016 - Udtalelse om baggrundsdata547.91 KB
2. november 2016 - Udtalelse om Slagelse-model og målinger48.88 KB
31. marts 2016 - Udtalelse om Slagelse-modellen550.2 KB
15. juni 2015 - Udtalelse om nedsivning277.04 KB
23. oktober 2014 - Udtalelse om Højesteretsdom fra 2002575.27 KB
19. maj 2014 - Udtalelse om målinger ved drænudløb18.26 KB
4. april 2014 - Udtalelse om påbudshjemmel uden eksakt dokumentation67.34 KB
20. august 2013 - Svar fra Miljøministeren til Faxe Kommune vedr. Vandplanernes gennemførsel1.11 MB
3. november 2006 - Opfordring fra Miljøministeren til alle kommuner1.47 MB
6. maj 2002 - Opfordring fra Miljøministeren til alle kommuner583.5 KB
9. juli 1997 - Orientering om lov om spildevandsrensning264.87 KB

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 15.06.2020 - 11:27