Finansiering

Som grundejer skal du selv stå for finansieringen af din renseløsning til spildevand. Det betyder, at hvis du ikke har pengene i forvejen, så må du på det private lånemarked og skaffe finansieringen.

Der findes dog forskellige ordninger, som nogle borgere vil kunne gøre brug af i forbindelse med finansieringen af deres renseløsning. Disse ordninger er kort beskrevet i afsnittene nedenfor.

 

Afdragsordning

Den 5. februar 2015 trådte bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i kraft.

Bekendtgørelsen indebærer, at du som grundejer kan søge om forlænget påbudsfrist og afdragsordning, hvis den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. Det vil fremgå af brev med varsel om påbud, om den spildevandsrensning din ejendom skal gennemgå hører ind under afdragsordningen.

Du finder relevant information og ansøgningskema til afdragsordning her.

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 19.01.2023 - 12:52