Finansiering

Som grundejer skal du selv stå for finansieringen af din renseløsning til spildevand. Det betyder, at hvis du ikke har pengene i forvejen, så må du på det private lånemarked og skaffe finansieringen.

Der findes dog forskellige ordninger, som nogle borgere vil kunne gøre brug af i forbindelse med finansieringen af deres renseløsning. Disse ordninger er kort beskrevet i afsnittene nedenfor.