""

Kloakseparering

De kommende år skal der gennemføres separatkloakering af mange fælleskloakerede områder i Faxe Kommune.

Separering af kloakken betyder at regnvanden og spildevandet fra ejendommen ledes til hver deres offentlige rengvandsledning og spildevandsledning.

 Grunden til at Faxe Kommune vil separere kloakkerne i stigende grad, er for at minimere risikoen for

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet, herunder badevandet, når der kommer store regnskyl
  • Oversvømmelse som følge af klimaændringer

De seneste år har Faxe Forsyning kloaksepareret Hylleholt-området i Faxe Ladeplads, samt Sofiendalsvej og Allegade i Haslev.

I perioden 2015-2019 kloaksepareres området omkring Nylandsvej og Teglvænget i Faxe Ladeplads. I 2020 separeres kloaken i flere områder i Karise, Dalby og Faxe Ladeplads.

Spildevandsplan og vedtagne tillæg kan du finde på dette link.

 

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 28.09.2023 - 13:53