Kloakseparering

De kommende år skal der gennemføres separatkloakering af mange fælleskloakerede områder i Faxe Kommune.

Separering af kloakken betyder at regnvanden og spildevandet fra ejendommen ledes til hver deres offentlige rengvandsledning og spildevandsledning.

 Grunden til at Faxe Kommune vil separere kloakkerne i stigende grad, er for at minimere risikoen for

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet, herunder badevandet, når der kommer store regnskyl
  • Oversvømmelse som følge af klimaændringer

De seneste år har Faxe Forsyning kloaksepareret Hylleholt-området i Faxe Ladeplads, samt Sofiendalsvej og Allegade i Haslev.

I perioden 2015-2019 kloaksepareres området omkring Nylandsvej og Teglvænget i Faxe Ladeplads. I 2020 separeres kloaken i flere områder i Karise, Dalby og Faxe Ladeplads.

Spildevandsplan og vedtagne tillæg kan du finde på dette link.