Spildevandsplan

Plan for spildevand i kommunen er fastlagt i Spildevandsplanen 2022-2026 og tillæg hertil.

Den nye spildevandsplan beskriver, hvordan vi vil håndtere spildevandet de næste 5 år og har stor betydning for vores vandmiljø. I forslaget er der planlagt indsatser, der skal forbedre kvaliteten af vore vandløb, søer og kystvande herunder badevandet langs kommunens strande. Nogle af de planlagte indsatser vil desuden bidrage til at løse prioriterede indsatsområder i kommunens handleplan for klimatilpasning.