Slamsuger
Mand tømmer bundfældningstank

Tømningsordning for bundfældningstanke

Regler for tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Faxe Kommune er fastsat i regulativet for ordningen

Teknik & Miljøudvalget har 30. oktober 2019 vedtaget et nyt tømningsregulativ for bundfældningstanke i Faxe Kommune. Det nye regulativ trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Du kan finde det nye regulativ for tømningsordning nederst på siden.

Har du spørgsmål til tømningsordningen er du velkommen til at kontakte Faxe Kommune på tlf. 56 20 30 00. Har du spørgsmål til betalingen eller driften i forbindelse med tømningen, skal du kontakte Faxe Spildevand A/S på tlf. 70 26 02 07.

BilagStørrelse
PDF ikon Regulativ for tømningsordning185.66 KB

Hvornår bliver min bundfældningstank tømt?

Yderligere information om tømningsregulativet

Tømningsregulativet omfatter alle ejendomme i Faxe Kommune med en bundfældningstank (septiktank eller en trixtank). Det er ejendomme som ligger udenfor byernes kloakoplande. Tømningen udføres på vegne af kommunen af Faxe Forsyning, Faxe Spildevand A/S.

Tømningsordningen skal danne grundlag for en effektiv miljø- og serviceorienteret behandling af spildevandet udenfor de kloakerede områder. I regulativet er der bl.a. bestemmelser om reparation og vedligeholdelse, adgangsforhold ved tømning og arbejdsfordelingen mellem Faxe Forsyning og Faxe Kommune i forbindelse med tømningsordningen.

Tømningsfrekvensen er bl.a. gjort afhængig af tankstørrelsen.

Regulativet er vedtaget efter Bekendtgørelsen nr. 1448 af 22. december 2007 om spildevandstilladelser samt Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg som udmøntet i Betalingsvedtægten for kloakforsyning i Faxe Kommune.

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 16:05