Tømningsordning for bundfældningstanke

Regler for tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Faxe Kommune er fastsat i regulativet for ordningen

Teknik & Miljøudvalget har 30. oktober 2019 vedtaget et nyt tømningsregulativ for bundfældningstanke i Faxe Kommune. Det nye regulativ trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Du kan finde det nye regulativ for tømningsordning nederst på siden.

Har du spørgsmål til tømningsordningen er du velkommen til at kontakte Faxe Kommune på tlf. 56 20 30 00. Har du spørgsmål til betalingen eller driften i forbindelse med tømningen, skal du kontakte Faxe Spildevand A/S på tlf. 70 26 02 07.