Ansøg om byggetilladelse

Hvor ansøger du om byggetilladelse og hvad skal du søge om

Vi vil gerne gøre opmærksomheden på, at vi fra 1. januar 2017 kun modtager byggeansøgninger, der er sendt via Byg og Miljø.

Ansøg om byggetilladelse

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg og Miljø. Der skal sendes tegninger af bygningen, bygningens placering på grunden, oplysninger om anvendelse af byggeriet, BBR-oplysninger, materialebeskrivelse og ved nybyggeri, tilbud på byggeskadeforsikring. Se pdfvejledning om byggeskadeforsikring.

Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din byggeansøgning. Du kan søge om alle byggesager.

Du skal logge ind på Byg og Miljø med MitId, her vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. Du kan oprette din sag og gemme den, til senere brug. Her kan du også orientere dig om, hvilke oplysninger du skal undersøge nærmere inden du indsender din byggeansøgning til os.

Vi vil derfor opfordre dig til, at gå i gang med ansøgningsprocessen i god tid.

Vi kan først se din ansøgning når du til sidst trykker "indsend ansøgning", og du vil efterfølgende få svar på din ansøgning gennem Byg og Miljø.

Du kan finde en vejledning til oprettelse af ansøgning som pdf samt et link direkte til Byg og Miljø her på siden.

Du skal have en byggetilladelse af os, før du begynder at bygge følgende:

 • Enfamiliehus
 • Tofamiliehus
 • Dobbelthus med lodret adskillelse
 • Etageboliger
 • Række-kæde eller klyngehuse
 • Anneks
 • Erhvervsbyggeri
 • Tilbygninger til ovenstående
 • Udestue
 • Garage/carport og udhuse over 50m² (skal udregnes samlet for hele grunden)
 • Hvis du ændrer en bygnings anvendelse eller konstruktion, f.eks. indretter beboelse i en garage, tagetage, forretning, stald, ændre tegkostruktion osv.
 • Pavilloner/container hvis de står mere end 6 uger
 • Legeplads på offentlige tilgængelige arealer
 • Solceller på terræn

Faxe Kommune betragter dobbelthuse som værende tæt-lav boliger, da det er sammenbygget i skel. Det betyder, at dobbelthuse skal sidestilles med for eksempel rækkehuse og klyngehuse og ikke som parcelhuse og énfamiliehuse, der betegnes som åben-lav boliger. Der kan derfor, som udgangspunkt, ikke meddeles dispensation til opførelse af dobbelthuse i lokalplanområder, der er udlagt til åben-lav beboelse. Det er ikke afgørende om dobbelthuset udstykkes eller forbliver én samlet ejendom til for eksempel udlejning. 
 

Inden du søger om byggetilladelse

Skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge. Bestemmelser i eventuelle byplanvedtægter og lokalplaner skal overholdes. Du skal fremsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

Se vejledning om byggeri om hvad der skal sendes, her på siden

Byggearbejdet skal udføres efter bestemmelserne i Bygningsreglementet. Se link på siden.

Når du har fået byggetilladelse

Byggearbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet en byggetilladelse. Når den er givet, vil du blive opkrævet et byggesags gebyr.

Såfremt der gives afslag, vil kommunen også opkræve gebyr for sagsbehandlingen.

Byggetilladelsen gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år.

Påbegyndelse og supplerende indsendelser

Skal ske via Byg og Miljø, se vejleding i bilag

Ved færdigmelding

Når byggearbejdet er afsluttet, skal du færdigmelde byggeriet. Samtidig med færdigmeldingen skal kommunen modtage dokumentation for overholdelse af de tekniske bestemmelser efter gældende regler, samt  evt. dokumentation for tegnet og betalt byggeskadeforsikring, eller tinglyst servitut.

Herefter vil byggeriet blive registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret).

Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.