Handleplan for klimatilpasning 2013

Byrådet godkendte i 2013 en handleplan for klimatilpasning i Faxe Kommune.

Handleplanen kortlægger de arealer, der er oversvømmelsestruede i dag og i fremtiden - i forbindelse med oversvømmelse fra havet, vandløb og kloakker. Sandsynligheden og skadesomkostningerne er beregnet, og på baggrund heraf er der foretaget en kortlægning af risikoen for oversvømmelse (risiko = sandsynlighed gange skadesomkostninger).

Der er udpeget 32 indsatsområder, hvoraf hovedparten (27) er relateret til byområder (Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise, Dalby og Rønnede), dvs. oversvømmelse fra kloakker. Mulige indsatser i byområderne er klimatilpasning af kloaksystemet i form af kloakseparering, opmagasinering af regnvand og lokal afledning af regnvand.

For vandløb er udpeget indsatser for bl.a. Freerslev Å, Faxe Å og Lille Å. Faxe Å og Lille Å er også udpeget som indsatsområder i forbindelse med oversvømmelse fra havet.

Handleplanens formål er at sikre, at kommunen er forberedt på de kommende klimaændringer, herunder forsøge at forhindre oversvømmelse eller mindske omfanget og konsekvenser af oversvømmelse.

Handleplanens indsatser og prioriteringer skal de kommende år indarbejdes og konkretiseres i forbindelse med kommunens forskellige planer og projekter, bl.a. kommuneplan og spildevandsplan.

Du finder kortbilag til handleplanen på linket "Kortbilag til handleplan for klimatilpasning" her på siden.

Som opfølgning på handleplanen blev der udarbejdet en oversvømmelsesanalyse for Dalby i forbindelse med risiko for oversvømmelse fra Freerslev Å.