Klimatilpasning

Klimatilpasning – hvorfor nu det?

Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden bliver udfordret af stigende havvandsstande, kraftigere storme, stigende temperaturer og øget nedbør. Det ændrede klima har en række konsekvenser. I Danmark har vi i de sidste år oplevet, at voldsomme regnskyl pludselig har givet oversvømmelser i boligområder, med store økonomiske tab til følge for boligejer og forsikringsselskaber. Staten har derfor igangsat en national indsats for klimatilpasning.

Hvad kan du gøre som boligejer?

For at forebygge oversvømmelser kan det som boligejer være en god idé, at give sin bolig et klimatjek. Det er vigtigt, at få kigget på de muligheder, der er for at anvende eller aflede regnvandet i haven og ved boligen, inden problemerne opstår.

Afledning af regnvand kan for eksempel ske ved etablering af en faskine, der sørger for, at vandet hurtigt siver ned i jorden, eller ved etablering af regnvandsbede i haven. Man kan også undgå at lægge fliser og asfalt på hele grunden. På den måde gør man det nemmere for regnvandet at sive ned i jorden.

Du kan finde mere viden om, hvad du selv kan gøre for at klimasikre din bolig på klimatilpasning.dk.

Tilbud til boligejere om klimatjek

Man har som boligejer mulighed for at få foretaget et klimatjek af sin bolig. Klimatjekket består af et uforpligtende besøg af en fagmand, hvor bolig og have gennemgås, med henblik på at påpege problematiske forhold, f.eks. risikoen for oversvømmelser under skybrud. Du kan læse mere om ordningen under Få et klimatjek.

Hvad gør Faxe Kommune?

Som et led i den nationale indsats har Faxe Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan. I planen er der foretaget en kortlægning og risikovurdering af de områder i kommunen som er oversvømmelsestruede og anført forslag til indsatser.