Anlægspuljen til fritidsfaciliteter

Faxe Kommune har etableret en pulje til renovering og opgradering af kommunale anlæg. Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter.

Hvordan søger man om støtte via Anlægspuljen til fritidsfaciliteter:

Der kan søges støtte til anlægsopgaver på fritidsområdet primært i de kommunale bygninger, lokaler, baneanlæg mv. i Faxe Kommune.

Hvad kan der søges til:

Der kan søges om tilskud til mindre anlæg (bygningsmæssigt eller udendørs baneanlæg), små anskaffelser, større redskaber eller øvrigt inventar, som fortrinsvis benyttes af foreninger.

Der kan ikke søges støtte til løbende drifts-, eller serviceopgaver.

Hvem kan søge:

Folkeoplysende foreninger og foreninger, hvis aktiviteter finder sted i kommunale bygninger.

Hvornår:

Ansøgningsfrister er den 1. december til projekter, der forventes gennemført i kommende kalenderår og 1. juni for projekter i kalenderåret.

Hvordan:

Du skal ansøge via Faxe Kommunes Foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål til anlægspuljen til fritidsfaciliteter, er du meget velkommen til at kontakte Camilla Augustinus - caros@faxekommune.dk - 56 20 37 34